Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 75

Chương 75

Cả đoàn người Như Ý bị diệt toàn quân

o

Chỉ với một câu xiên cá là đủ cho Phương Cảnh Hành cười tới tận trưa. Có điều Phong ấn sư nhà hắn khá nóng tính, để có thể hỏi thêm được nhiều chuyện quá khứ hơn, hắn cố nhịn lại. Tiếp tục đọc “Gánh team – Chương 75”

Advertisement