Người yêu 2D

Người yêu 2D – Chương 17

Chương 17

Làm là phải làm, chết thì không chết được

o

Túc Minh Khiêm: “Một tháng thì hơi dài, nhưng nếu thực sự không được…”

Nhóc tí hon dường như mong muốn ép dạ cầu toàn. Tiếp tục đọc “Người yêu 2D – Chương 17”

Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 44

Chương 44: Một con chim chui ra từ trong hòn đá

Đạo Niên ơi, có con chim chui ra từ trong hòn đá nè?!

o

Cậu xoay người định rời đi, nhưng đi chưa được hai bước chợt nhớ ngày còn bé, cậu không biết loại đá ngũ sắc này làm bằng thủy tinh, tưởng là đá thần ngũ sắc nên bảo mẹ mua cho cậu mấy viên. Tiếp tục đọc “Phấn đấu vì khoa học – Chương 44”